• فرق بین دانش (Knowledge)، اطلاعات (Information) و خرد(Wisdom)

    به نظرم یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر، اختراع زبان و کلمه است. اگر بخواهم کمی اغراق‌آمیز به این نکته نگاه کنم، می‌گویم انسان چیزی نیست جز زبان و کلمه. حالا چه این کلمات را به زبان بیاورد یا اینکه در ذهنش مرور کند. دارم سعی می‌کنم دقت کلامی خودم را بالا ببرم و در گفتگو […]
    • ۱ سال پیش