• ماتریس ایده کسب و کار

    یک زمانی مد بود تمام ایده‌ها و تمام استارتاپ‌ها حول غذا می‌چرخید! بعد کم‌کم توجه فضای استارتاپی به سایر بخش‌های بازار هم جلب شد. بعد ترندی به وجود آمد که پشت سر هر استارتاپ موفقی، رقبا یک کپی از آن استارتاپ را شروع می‌کردند ولی چون دیوار ورود به آن استارتاپ دیگر بلند شده بود […]
    • ۶ ماه پیش
  • چند نکته در اجرای تبلیغات دیجیتال در ایران

    تا جای ممکن سعی کرده‌ام در این نوشته از هر چیز کلیشه‌ای که می‌دانیم پرهیز کنم. نه می‌خواهم بگویم تبلیغات دیجیتال چیست نه دوست دارم از موضع پند و اندرز وارد شوم چون می‌دانم مخاطب این نوشته خود از فعالان این حوزه است. در این نوشته، از تجربیاتم از کار کردن با رسانه‌ها، آژانس‌ها، دلالان […]
    • ۶ ماه پیش